Jak zabezpieczyć nasz blog?

W kilku punktach napiszę podstawowe czynności związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa naszego bloga: 1. Pierwsze co to zmieniamy nasz login z domyślnego “admin” na inny. Najprościej